Kaj se zgodi, če zamudim s plačilom?

Če zamudite s plačilom 15 dni po zapadlosti obroka za leasing, prejmete po pošti opomin. Stroške opomina je potrebno poravnati v roku 8 dni od izdaje opomina, zaračunajo se vam tudi zamudne obresti.