Prijatelj ne more več odplačevati obveznosti iz leasinga. Ali lahko prevzamem njegov leasing?

Prevzem leasinga je seveda možen. Enako kot pri sklepanju leasinga na novo, je tudi v tem primeru potrebno dostaviti dokumentacijo in plačati minimalen 10 % polog financiranja ter strošek, ki nastane za prevzem leasinga.