Kdo smo?

Družba DH Leasing, družba za financiranje d.o.o. je pod sedanjim nazivom pričela delovati dne 29. 8. 2019, kot spremenjena firma družbe DH-STORITVE družba za trženje, storitve in svetovanje d.o.o.

Družba DH Leasing d.o.o. je v 100 % lasti Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

DH Leasing d.o.o.

Miklošičeva cesta 7a
1000 Ljubljana

Telefon: 01 320 01 52

Elektronski naslov: leasing@dh.si

Več informacij

TRR: 6100 0000 2159 567
Davčna številka: 57360588
Identifikacijska št. za DDV: SI57360588
Matična številka: 1306081

Leto ustanovitve: 1998
Šifra dejavnosti: 64.910 (dej. finančnega zakupa)
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Ljubljana
reg. št. vpisa srg 061/14813800 (200712469)

Spletna stran: www.dh-leasing.si

SWIFT BIC KODA: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0000 2159 567

Njena poglavitna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa / leasinga, pri čemer je za opravljanje tovrstne dejavnosti dne 28. 10. 2019 pridobila dovoljenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in nudenje svetovalnih ter finančnih storitev. Družba DH Leasing d.o.o. je v 100 % lasti Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Skrij

Stranke lahko vlogo za financiranje oddate tudi v vseh poslovnih enotah Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki kot pogodbeni partner za DH Leasing d.o.o. sprejema in opravlja identifikacijo strank.

Seznam poslovnih enot in poslovalnic Delavske hranilnice

Poslovni center Osrednja in JV

Poslovna enota Zagorje ob Savi

Cesta Borisa Kidriča 5
1410 Zagorje ob Savi

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Trbovlje

Trg revolucije 6a
1420 Trbovlje

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Sevnica

Glavni trg 24
8290 Sevnica

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Novo mesto

Glavni trg 10
8000 Novo mesto

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Ljubljana – Vič

Čampova 2
1000 Ljubljana

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Ljubljana – Fužine

Nove Fužine 8
1000 Ljubljana

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Ljubljana – Center

Miklošičeva 5
1000 Ljubljana

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Litija

Ljubljanska cesta 3
1270 Litija

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Hrastnik

Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik

Ponedeljek in sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Brežice

Cesta prvih borcev 9
8250 Brežice

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovalnica Novo mesto – Bršljin

Ljubljanska cesta 27 (BTC Novo mesto)
8000 Novo mesto

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico

Poslovni center Vzhod

Poslovna enota Žalec

Šlandrov trg 28
3310 Žalec

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Velenje

Šaleška 20
3320 Velenje

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Slovenske Konjice

Stari trg 12
3210 Slovenske Konjice

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Slovenska Bistrica

Ljubljanska cesta 1
2310 Slovenska Bistrica

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Slovenj Gradec

Glavni trg 26
2380 Slovenj Gradec

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Rogaška Slatina

Prvomajska ulica 29 A
3250 Rogaška Slatina

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Ravne na Koroškem

Trg svobode 20
2390 Ravne na Koroškem

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Ptuj

Ulica heroja Lacka 12
2250 Ptuj

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
12:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Murska Sobota

Lendavska ulica 3
9000 Murska Sobota

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Maribor

Glavni trg 25
2000 Maribor

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Celje

Miklošičeva ulica 4
3000 Celje

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovalnica Šmarje pri Jelšah

Rogaška cesta 25
3240 Šmarje pri Jelšah

Ponedeljek - četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovalnica Maribor – Nova vas

Kardeljeva cesta 57
2000 Maribor

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico

Poslovni center Zahod

Poslovna enota Sežana

Partizanska cesta 7
6210 Sežana

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Postojna

Titov trg 3
6230 Postojna

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Nova Gorica

Ulica tolminskih puntarjev 4
5000 Nova Gorica

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Ljubljana – Šiška

Pavšičeva 4
1000 Ljubljana

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Kranj

Koroška cesta 19
4000 Kranj

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Koper

Piranska cesta 2
6000 Koper

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Kamnik

Glavni trg 3
1241 Kamnik

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Jesenice

Cesta maršala Tita 63
4270 Jesenice

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Izola

Cankarjev drevored 2a
6310 Izola

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Grosuplje

Adamičeva c. 10
1290 Grosuplje

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico
Poslovna enota Domžale

Ljubljanska cesta 82
1230 Domžale

Ponedeljek, torek in četrtek:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Sreda:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Petek:
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30

Poglej poslovalnico