Poslovna enota Zagorje ob Savi

Poslovna enota Trbovlje

Poslovalnica Novo mesto – Bršljin

Poslovna enota Sevnica

Poslovna enota Novo mesto

Poslovna enota Litija

Poslovna enota Brežice

Poslovna enota Hrastnik

Poslovna enota Ljubljana – Vič

Poslovna enota Ljubljana – Fužine